ΣΥΓΚΛΕΙΣΗ


Γενικά ο όρος «σύγκλειση» αναφέρεται σε μία δυναμική λειτουργική σχέση ανάμεσα στα δόντια, στους στηρικτικούς ιστούς, στο νευρικό μυϊκό μηχανισμό, στις ΚΓΑ και στο γναθοπροσωπικό σκελετό. Η φυσιολογικά αποδεκτή σύγκλειση αντικατοπτρίζει μία υγιή σχέση μεταξύ των δοντιών και των υπόλοιπων μελών του στοματογναθικού συστήματος.


ΠΟΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΜΙΑ ΜΗ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗ ΣΥΓΚΛΕΙΣΗ;
Η δυσλειτουργία του στοματογναθικού συστήματος είναι πολυπαραγοντική και η προβληματική σύγκλειση μπορεί να είναι ένας από αυτούς τους παράγοντες. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι ο στόχος οποιασδήποτε επανορθωτικής θεραπείας πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις που μειώνουν τα πιθανά ανεπιθύμητα αποτελέσματα που μπορεί να προκύψουν από παρεμπόδιση σωστής σύγκλεισης. Στην PRODENTA η οδοντιατρική ομάδα μελετά με μεγάλη λεπτομέρεια την σύγκλειση του εκάστοτε ασθενούς και προσφέρει πλήρως εξατομικευμένη θεραπεία. Η τεχνική της εξισορρόπησης της σύγκλεισης με εκλεκτικό τροχισμό μπορεί να αφορά τόσο φυσικά δόντια, όσο και προσθετικές εργασίες. Και ο σκοπός της είναι να εξασφαλίζει μία αρμονική λειτουργία του ΣΓΣ χωρίς παρεμβολές (δηλαδή ομαλές λειτουργικές κινήσεις της κάτω γνάθου). Στο πλαίσιο της προστασίας του στοματογναθικού συστήματος είναι και ο εντοπισμός και η αντιμετώπιση των παραλειτουργικών έξεων. Ένα αρκετά συνηθισμένο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ολοένα και μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού, κυρίως λόγω αυξημένων επιπέδων stress, είναι αυτό του βρυγμού. Η θεραπευτική παρέμβαση από την πλευρά του οδοντιάτρου αποσκοπεί στην ανακούφιση των συμπτωμάτων και στον έλεγχο των υπέρμετρων δυνάμεων που ασκούνται στο στοματογναθικό σύστημα.

© PRODENTA All Rights Reserved.

Top