Τι είναι o βρυγμός ?


Ο βρυγμός (ή βρουξισμός) είναι μια μη φυσιολογική συνήθεια η οποία χαρακτηρίζεται από το σφίξιμο (ή τρίξιμο) των δοντιών που μπορεί να συμβαίνει τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και ασυναίσθητα κατά τη διάρκεια του νυχτερινού ύπνου. Παρουσιάζεται σε ένα σημαντικό αριθμό ανθρώπων ακόμα και σε παιδιά. Συχνά οι ασθενείς αναγνωρίζουν το πρόβλημα του βρυγμού είτε διότι το αντιλαμβάνονται την ώρα που σφίγγουν τα δόντια τους κατά τη διάρκεια της ημέρας είτε από το θόρυβο που κάνει το τρίξιμο των δοντιών τους κατά τη διάρκεια της νύχτας. Παρ’όλα αυτά έρευνες έχουν δείξει ότι περίπου 80% των επεισοδίων βρουξισμού δεν προκαλούν ήχο. Αυτό σημαίνει ότι ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού μπορεί να μην γνωρίζει ότι είναι βρουξιστές.


Είναι όλοι οι νάρθηκες ίδιοι;


Ασφαλώς όχι. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή ενός κατάλληλα κατασκευασμένου νάρθηκα βρυγμού. Ένας ακατάλληλος νάρθηκας όχι απλά είναι αναποτελεσματικός αλλά μπορεί να επιδεινώσει και τις εκδηλώσεις του βρυγμού. Το βασικότερο στοιχείο που πρέπει να πληρεί ένας νάρθηκας βρυγμού είναι να έχει κατασκευαστεί ειδικά για τον συγκεκριμένο ασθενή που θα τον χρησιμοποιήσει. Αυτό επιτυγχάνεται από τον προσθετολόγο ο οποίος θα πάρει αποτυπώματα από την άνω και την κάτω γνάθο του ασθενή και με βάση αυτά θα κατασκευαστεί ένας εξατομικευμένος νάρθηκας που θα εφαρμόζει τέλεια στην οδοντοστοιχία του ασθενή. Οι προκατασκευασμένοι νάρθηκες που κυκλοφορούν στο εμπόριο δεν εξασφαλίζουν σωστή εφαρμογή και υπάρχει ο κίνδυνος να φύγουν από τη θέση τους κατά τη διάρκεια του ύπνου.

Πως τοποθετείται ένας νάρθηκας;


Ο νάρθηκας βρυγμού συνήθως κατασκευάζεται για την άνω γνάθο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Μετά την παράδοση του νάρθηκα απαιτούνται τουλάχιστον 2-3 ραντεβού τις επόμενες εβδομάδες για επανέλεγχο και μικροπροσαρμογές του νάρθηκα. Η κλινική εμπειρία έχει αποδείξει ότι η σωστή χρήση ενός κατάλληλου νάρθηκα βρυγμού έχει ευεργετικά αποτελέσματα στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων αυτής της βλαβερής συνήθειας. Χρειάζεται προσεκτική επιλογή του κλινικού που θα κατασκευάσει το νάρθηκα. Ο προσθετολόγος έχει εξειδικεύμενη εκπαίδευση και εμπειρία στην αντιμετώπιση προβλημάτων βρυγμού.© 2019 Prodenta All Rights Reserved.

Top