ΟΔΟΝΤΙΚΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ


Τα οδοντικά εμφυτεύματα είναι μεταλλικοί στύλοι (τιτανίου) με κοχλιούμενη μορφή που τοποθετούνται χειρουργικά στη γνάθο και επιτρέπουν στον οδοντίατρό σας να τοποθετήσει τεχνητά δόντια επάνω τους. Επειδή τα εμφυτεύματα συνδέονται με τη γνάθο σας, παρέχουν σταθερή υποστήριξη για τα τεχνητά δόντια, ένα ιδιαίτερα σημαντικό όφελος όταν τρώτε και μιλάτε. Οι συνηθισμένες γέφυρες πρέπει να συνδέονται με τα δόντια εκατέρωθεν του χώρου που απομένει από το δόντι που λείπει. Ένα πλεονέκτημα των εμφυτευμάτων είναι ότι δεν χρησιμοποιούμε τα γειτονικά δόντια για να κρατήσουν το νέο δόντι/ δόντια στη θέση τους. Για να τοποθετηθούν εμφυτεύματα πρέπει να έχετε υγιή ούλα και επαρκές οστό. Πρέπει επίσης να δεσμευτείτε να διατηρήσετε αυτές τις δομές υγιείς. Η σχολαστική στοματική υγιεινή και οι τακτικές οδοντικές επισκέψεις είναι κρίσιμες για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία των οδοντικών εμφυτευμάτων.


© PRODENTA All Rights Reserved.

Top